Uppvisning av Kulturlådan från 1921

14-16 januari
kl. 14.00-18:00

Plats: Ludvika Bibliotek

Kulturlådan från 1921 visas på Biblioteket i Ludvika. Engelbrekt Galleria, Engelbrektsgatan 3.