Med ett lyckat och mycket välbesökt evenemang på Väsmanstrand inleddes Ludvikas 100-årsfirande.

Mängder av aktiviteter kommer det även fortsättningsvis att vara under jubileumsåret, vilket lämpligast kollas in på hemsidan ludvika100.se samt Facebooksidan Ludvika100. Välkomna att vara med och fira att det i år, 2019, är 100 år sedan Ludvika blev stad!

foto: J-O Schröder