Little Jinder

Lördag 29 juni 2019
Tid: 22:50
Plats: Garvarns Torg

Little Jinder har som ingen annan svensk artist lyckats fånga varje ögonblick och gjort till sitt eget. I sommar turnerar hon på svenska festivaler.