Mitt drömprojekt 2019!

Delaktighet är ett av nyckelorden för Ludvika 100 års-jubileum. Nu ges Du möjlighet att vara delaktig genom att förverkliga och dela med Dig av just ditt drömprojekt. Det kan vara något som Du funderat på under en längre tid eller kommit på att det här skulle vara kul och bra för Ludvika!

Hur fungerar det?

Mitt Drömprojekt är chansen för Dig som privatperson att genomföra Ditt drömprojekt. Tänk på att Ditt projekt skall vara offentligt och att projektet skall genomföras under 2019. Projektet skall på något sätt vara av intresse för boende i Ludvika kommun och gärna även för tillresande besökare.

Söker Du till Mitt Drömprojekt är det Du som idébärare som själv genomför din idé. På egen hand eller tillsammans med familj, kompisar, kollegor. Jubiléet kan bidra med stöd för att förverkliga just Ditt Drömprojekt.

Du fyller i en ansökan där du presenterar din idé, hur du vill genomföra den och vad du behöver hjälp med från Ludvika Kommun.

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka under hela 2018 samt under första kvartalet 2019. Vi ser gärna att Din ansökan kommer in i god tid. Ansökan görs på blanketten ”Mitt Drömprojekt”.

Ansökningarna beslutas av Jubiléets styrgrupp som avgör om projektet får stöd inom ”Mitt Drömprojekt” och vad stödet består av.

I all marknadsföring ska det tydligt framgå att projektet får stöd av Ludvika Kommun och att det är en del av ”Mitt Drömprojekt”. Detta ska göras med det Jubileumsmärke som finns och det tillhandahålls av Håkan Rosén, Projektledare för Ludvika 100 år.

På hemsidan ludvika100.se och på Facebook kommer vi att visa upp Er som tagit chansen att förverkliga några av sina drömmar under jubileumsåret.

Välkommen med Ditt Drömprojekt 2019!

Håkan Rosén

Projektledare Ludvika 100 år!
Hakan.rosen@ludvika.se
076-129 60 64

Ansökan Mitt Drömprojekt