Afrikanska trummor och rörelse med Malick Jagne

Fredag 28 juni 2019
Tid: 17:00
Plats: Carlaplatsen, Lilla scenen

En musikkonsert med trummor, rytm och rörelselek. I programmet får deltagarna möjlighet att uttrycka sig med afrikanska trummor av olika slag. Röst och kropp blir till instrument och deltagarna får skapa möten i dans och rytm tillsammans.

 

 40 minuter Afrikanska trummor och rörelse 

– En lektionstimme med sköna rytmer för kropp och själ 

Med Malick Jagne 

Instrument: 

Olika Afrikanska trummor; Djembe, Sabar, Talking drums… 

Vi börjar med uppvärmning, för att släppa fram de rytmer vi alla har inom oss. Och för att göra deltagarna glada och avslappnade. Vi använder röst och kropp som instrument! Detta tar ungefär tio minuter. 

Sedan tar vi fram trummorna. Vi börjar med att lära lite tekniska grunder. Och jag har med trummor så det räcker till alla. 

Vi fortsätter en övning med att spela till sången Jangolo. Denna övning får kropp och röst att slappna av och hämningarna att släppa. Det är en enkel övning som alla lätt kan hänga med på. Det går ut på att tillsammans säga en fras och sedan upprepa orden på trummorna. 

Vi sjunger också tillsammans sången om ”Min kompis” som förmedlar att alla kan vara kompisar, alla kan ha kul tillsammans oavsett hur vi ser ut eller var vi kommer ifrån. 

Nu är jag, Malick, inte läraren som lär ut, nu lär deltagarna mig och varandra genom gruppens egen dynamik. 

Sammanfattningsvis: De här övningarna ger, genom att deltagarna får använda sin kropp och sina känslor, en ökad självkänsla och ökat självförtroende. Deltagarna upptäcker glädjen i att sjunga och spela tillsammans. Att alla kan vara med, att alla inkluderas. Att deltagaren genom spel och sång och rytmer kommer till insikten att JAG kan, och alla kan! Att vi är olika men samtidigt lika, att vi alla är kreativa. 

Det här har vi människor ägnat oss åt så länge vi varit människor. Det har hjälpt oss att överleva och utvecklas och leva rika liv. 

Efter de här fyrtio minuterna kan de som ser deltagarna upptäcka en skillnad. Se energin. Se att det är något som satt sig. Ett medvetande om nya kunskaper, om sig själv och andra. 

Jag har genomfört lektioner som den här beskrivna i alla Faluns grundskolor med ett flertal årskullar liksom i många andra skolor i Dalarna och även utanför länet. 

Titta gärna in på min hemsida, malickjagne.com, för ytterligare information! 

Malick Jagne